disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: Studio Dekker

- gebruik(en): alle denkbare handelingen

- u: de gebruiker (bezoeker) van de website

- de content: alle in de website aanwezige inhoud


Het onderstaande is van toepassing op de gehele website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.


De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.


Alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Studio Dekker. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Studio Dekker niet toegestaan

Voor toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen danwel websites, dient altijd contact met de eigenaar opgenomen te worden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.