vakfotografie

V A K F O T O G R A F I E

Vakfotografie voor bedrijven en agro-industrie neemt een belangrijke plaats in. Het vereist vaak een specifieke technische kennis van de te fotograferen objecten en het doel waar de opnamen voor gebruikt gaan worden.

Omdat elke opdracht zijn eigen eisen stelt, kunnen wji kiezen uit een uitgebreid scala aan hard- en software. De studio is volledig ingericht voor opname van pack-shots t/m motorfietsen.

Wij werken volgens de NIDF Norm V3.2 2010

Storing in flash diashow die hier hoort te verschijnen, hopen het snel opgelost te hebben